Grenzen aan de behandeling van hypertensie

Klinische praktijk
Deborah N. Kalkman
Tom F. Brouwer
Wilko Spiering
Ron J.G. Peters
Bert-Jan H. van den Born
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2807
Abstract

Samenvatting

Volgens de NHG-standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ uit 2011 komt ongeveer 1 op de 5 mensen met een verhoogde bloeddruk in aanmerking voor medicamenteuze behandeling.

In deze NHG-standaard wordt geadviseerd om bij volwassen patiënten zonder hart- en vaatziekten of diabetes mellitus te streven naar een systolische bloeddruk (SBD) < 140 mmHg, terwijl de recente Amerikaanse richtlijn inmiddels een SBD-streefwaarde < 130 mmHg adviseert voor alle volwassen patiënten.

Een belangrijke reden voor het hanteren van een strengere SBD-streefwaarde zijn de resultaten van gerandomiseerde onderzoeken en meta-analyses, waarin gekeken werd naar het effect van intensieve bloeddrukverlagende therapie op het risico op sterfte en hart- en vaatziekten.

Op grond van de literatuur lijkt er voldoende bewijs dat intensieve bloeddrukverlagende therapie (SBD-streefwaarde: < 130 mmHg) zinvol is bij patiënten met hart- en vaatziekten en bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico.

Momenteel is er onvoldoende bewijs dat intensieve bloeddrukverlagende therapie zinvol is bij patiënten met diabetes mellitus of bij 80-plussers.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Hartcentrum. Afd. Klinische en Experimentele Cardiologie, Amsterdam Cardiovascular Sciences: dr. D.N. Kalkman en drs. T.F. Brouwer, arts-onderzoekers; prof.dr. R.J.G. Peters, cardioloog. Afd. Vasculaire Geneeskunde: dr. B.J.H. van den Born, internist. UMC Utrecht, afd. Vasculaire Geneeskunde: dr. W. Spiering, internist.

Contact B.J.H. van den Born (b.j.vandenborn@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Yvo Smulders, hoogleraar interne geneeskunde (Amsterdam UMC, locatie VUmc), becommentarieerde een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Deborah N. Kalkman ICMJE-formulier
Tom F. Brouwer ICMJE-formulier
Wilko Spiering ICMJE-formulier
Ron J.G. Peters ICMJE-formulier
Bert-Jan H. van den Born ICMJE-formulier
Epidemie van hypertensie na nieuwe richtlijn
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Waarom worden voedings- en leefstijladviezen zo weinig ingezet om de bloeddruk te verlagen? Door een verwijzing naar de diëtist, kan de bloeddruk (verder) worden verlaagd zonder dat (extra) bloeddrukverlagende medicatie nodig is.

Het is daarom belangrijk dat in de nieuwe NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement meer aandacht aan voedings- en leefstijladviezen wordt besteed.

Manon Verheul-Koot, diëtist, VoedingOnline