Nieuwe richtlijn hypertensie maakt mensen ziek

Opinie
Mark C. van der Wel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3388
Abstract

Kent u de sciencefictionfilm Gattaca? Die zou u beslist eens moeten kijken als u een blik wilt werpen in de toekomst van de ultieme preventie en welke kwalijke gevolgen deze kan hebben (www.youtube.com/watch?v=hWjlUj7Czlk). Van sommige sciencefictionfilms en -boeken blijkt 1 of 2 decennia na hun verschijning dat zij met een angstaanjagende nauwkeurigheid de toekomst voorspelden. Gelukkig wordt nu nog niet – zoals in Gattaca – op basis van ons DNA voor ons bepaald hoe onze maatschappelijke levenswandel zal zijn, en dat mag van mij altijd zo blijven. Toch lijkt onze maatschappelijke ontwikkeling er wel een te zijn waarin de maakbaarheid van het leven, en daarbij ook de maakbaarheid van gezondheid en ziekte, als wenselijk en misschien zelfs wel als normaal wordt beschouwd.1

Eerder vanzelfsprekend dan absurd

In bovenstaande context bezien is de aangescherpte definitie van hypertensie (130/80 in plaats van 140/90 mmHg) uit de recent verschenen…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. M.C. van der Wel, huisarts en onderzoeker.

Contact M.C. van der Wel (mark.vanderwel@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Mark C. van der Wel ICMJE-formulier
Epidemie van hypertensie na nieuwe richtlijn

Ook interessant

Reacties