Risicofactoren coronairlijden leeftijdsafhankelijk?

Een oudere man haalt zijn schouders op.
Jelle J. Halma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6801

Waarom dit onderzoek?

Het is onduidelijk wat de waarde is van de klassieke risicofactoren voor coronairlijden bij mensen op hogere leeftijd. Mogelijk spelen bij ouderen andere pathofysiologische mechanismen een rol dan bij jongeren.

Onderzoeksvraag

Is het verband tussen de klassieke cardiovasculaire risicofactoren en primair coronairlijden afhankelijk van de leeftijd?

Hoe

Auteursinformatie

Contact J.J. Halma (j.halma@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jelle J. Halma ICMJE-formulier
Zijn de risicofactoren voor een coronaire hartziekte leeftijdsafhankelijk?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties