Systematische review en meta-analyse

Internetinterventies voor cardiovasculaire risicofactoren bij ouderen*

Onderzoek
Cathrien R.L. Beishuizen
W.A. (Pim) van Gool
Wim B. Busschers
Ron J.G. Peters
Eric P. Moll van Charante
Edo Richard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D581
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of internetinterventies voor ouderen die zijn gericht op cardiovasculaire risicofactoren, het risico op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.

Opzet

Systematische review en meta-analyse.

Methode

We voerden een systematische zoekopdracht uit in Embase, Medline, de Cochrane Library en CINAHL in de periode januari 1995-3 november 2014. We includeerden alle RCT’s naar internetinterventies voor cardiovasculaire risicofactoren in onderzoekspopulaties met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar of ouder. De uitkomstmaten waren cardiovasculaire risicofactoren (bloeddruk, HbA1c- en LDL-cholesterolwaarde, gewicht, roken en lichaamsbeweging) en incidentie van hart- en vaatziekten. We voegden de onderzoekresultaten samen met ‘random-effects’-modellen.

Resultaten

In totaal voldeden 57 onderzoeken (19.862 deelnemers) aan de inclusiecriteria, waarvan 47 bruikbaar waren voor meta-analyse. We vonden in de interventiegroep een significante afname van de systolische bloeddruk (-2,66 mmHg; 95%-BI: -3,81- -1,52), diastolische bloeddruk (-1,26 mmHg; 95%-BI: -1,92- -0,60), HbA1c-waarde (-0,13%; 95%-BI: -0,22- -0,05), LDL-cholesterolwaarde (-0,06 mmol/l; 95%-BI: -0,10- -0,01) en het gewicht (-1,34 kg; 95%-BI: -1,91- -0,77), en een toename van de lichamelijke activiteit (gestandaardiseerd gemiddeld verschil: 0,25; 95%-BI: 0,10-0,39) vergeleken met de controlegroep. De behandeleffecten waren groter bij een kortere onderzoeksduur (< 12 maanden) en wanneer de internetinterventie werd gecombineerd met ondersteuning door een zorgverlener. Er was geen verschil in incidentie van hart- en vaatziekten.

Conclusie

Internetinterventies hebben een gunstig effect op het cardiovasculaire risicoprofiel, maar dit effect is bescheiden en neemt af in de tijd. Er is onvoldoende bewijs dat hiermee nieuwe hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen. Duurzaamheid van interventies en evaluatie van klinische uitkomsten zijn de belangrijkste aandachtspunten voor toekomstig onderzoek.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research (2016;18:e55) met als titel ‘Web-based interventions targeting cardiovascular risk factors in middle-aged and older people: a systematic review and meta-analysis’. Afgedrukt met toestemming.

AMC, Amsterdam.

Afd. Neurologie: drs. C.R.L. Beishuizen, arts-onderzoeker (tevens: AMC, afd. Huisartsgeneeskunde); prof.dr. W.A. van Gool en dr. E. Richard (tevens: Radboudumc, afd. Neurologie, Nijmegen), neurologen.

Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. W.B. Busschers, statisticus; dr. E.P. Moll van Charante, huisarts.

Afd. Cardiologie: prof.dr. R.J.G Peters, cardioloog.

Contact dr. E. Richard (e.richard@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: dit onderzoek kwam tot stand dankzij een subsidie van het Seventh Framework Programma van de Europese Unie (FP7/2007-2013, beursnr. 305654). De subsidiegever had geen rol bij de onderzoeksopzet, de gegevensverzameling en -analyse, het besluit om de resultaten te publiceren noch bij het schrijven van het manuscript.

Verantwoording

De internationale medeauteurs Blossom Stephan, Carol Brayne, Sandrine Andrieu, Miia Kivipelto en Hilkka Soininen droegen bij aan dit onderzoek.

Auteur Belangenverstrengeling
Cathrien R.L. Beishuizen ICMJE-formulier
W.A. (Pim) van Gool ICMJE-formulier
Wim B. Busschers ICMJE-formulier
Ron J.G. Peters ICMJE-formulier
Eric P. Moll van Charante ICMJE-formulier
Edo Richard ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties