Stemmings- en angststoornissen als risicofactor voor cardiovasculaire ziekten

Davy M.C. Quadackers
Danielle C. Cath
Edith J. Liemburg
Ingrid E.M. Houtman
Marian J.T. Oud
Marjolein Y. Berger
Wiepke Cahn
Hans Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5747
Abstract

Samenvatting

  • Psychische aandoeningen zijn als cardiovasculaire risicofactor onderbelicht in de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).
  • Met een literatuuronderzoek naar het verband tussen angst- en stemmingsstoornissen en cardiovasculaire aandoeningen hebben wij onderzocht (a) in hoeverre angst- en stemmingsklachten en -stoornissen onafhankelijke cardiovasculaire risicofactoren zijn; (b) hoeveel groter dat risico is dan in een psychisch gezonde populatie; en (c) of de ernst van de psychische ziekte invloed heeft op de grootte van het risico.
  • Klinische en subklinische depressieve en stemmingsstoornissen gaan gepaard met een onafhankelijk verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen, coronairlijden, myocardinfarct en CVA.
  • Bij patiënten met een bipolaire stoornis is het risico op een CVA wel verhoogd, maar het risico op hartinfarct niet.
  • Een angststoornis of symptomen daarvan verhogen het risico op cardiovasculaire aandoeningen, op myocardinfarct en CVA.
  • Hoe ernstiger de angst- of stemmingsstoornis, des te groter het onafhankelijke risico op een cardiovasculaire aandoening. Ernstige stemmings- en angststoornissen zouden dan ook als aparte risicofactor in de CVRM-richtlijn opgenomen kunnen worden.
Auteursinformatie

UMC Groningen, Groningen, Rob Giel Onderzoekcentrum: drs. D.M.C. Quadackers, psychiater in opleiding en promovendus (tevens: GGZ Drenthe); prof.dr. D.C. Cath, psychiater; dr. E.J. Liemburg, postdoctoraal onderzoeker; afd. Huisartsgeneeskunde: dr. M.J.T. Oud, kaderhuisarts GGZ; prof.dr. M.Y. Berger, huisarts. Huisartsenpraktijk Passewaaij, Tiel: drs. I.E.M. Houtman, kaderhuisarts GGZ. UMC Utrecht, afd. Psychiatrie, Utrecht: prof.dr. W. Cahn, psychiater. Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Wilhelmina Apotheek, Assen: dr. H. Mulder, ziekenhuisapotheker (tevens: GGZ Drenthe en Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG).

Contact D.M.C. Quadackers (davy.quadackers@ggzdrenthe.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Davy M.C. Quadackers ICMJE-formulier
Danielle C. Cath ICMJE-formulier
Edith J. Liemburg ICMJE-formulier
Ingrid E.M. Houtman ICMJE-formulier
Marian J.T. Oud ICMJE-formulier
Marjolein Y. Berger ICMJE-formulier
Wiepke Cahn ICMJE-formulier
Hans Mulder ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties