Een systematische review

Verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten na diabetes gravidarum

Onderzoek
Tara-Eileen J.P. Hopmans
Chantal B. van Houten
Annemieke Kasius
Ouliana I. Kouznetsova
Ly A. Nguyen
Sanne V. Rooijmans
Daphne N. Voormolen
Elvira O.G. van Vliet
Arie Franx
M.P.H. (Wendy) Koster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8043
Abstract

Samenvatting

Doel

Het evalueren van de langetermijnrisico’s op diabetes mellitus type 2 (DM2) en hart- en vaatziekten (HVZ) bij patiënten die diabetes gravidarum hebben doorgemaakt.

Opzet

Systematische review en meta-analyse.

Methode

In PubMed en Embase werden 2 zoekstrategieën gehanteerd om de langetermijnrisico’s te evalueren op DM2 en HVZ na een zwangerschap die werd gecompliceerd door diabetes gravidarum. Na kritische beoordeling van de gevonden artikelen includeerden we 11 artikelen met in totaal 328.423 patiënten. We berekenden absolute risico’s en relatieve risico’s (RR’s).

Resultaten

8 studies (n = 276.829) rapporteerden over het langetermijnrisico op DM2 en 4 studies (n = 141.048) over het langetermijnrisico op HVZ. De spreiding van de follow-upduur bedroeg 3,5-11,5 jaar voor DM2 en 1,2-74,0 jaar voor HVZ. Vrouwen met diabetes gravidarum hadden een risico op DM2 dat varieerde van 9,5-37,0% en op HVZ van 0,28-15,5%. Vrouwen met diabetes gravidarum hadden een verhoogd risico op DM2 (gewogen RR: 13,2; 95%-BI: 8,5-20,7) en HVZ (gewogen RR: 2,0; 95%-BI: 1,1-3,7) vergeleken met vrouwen zonder diabetes gravidarum.

Conclusie

Vrouwen die diabetes gravidarum hebben doorgemaakt, hebben een significant verhoogd risico op DM2 en HVZ. Het is van groot belang om diabetes gravidarum in de dagelijkse praktijk te erkennen als cardiovasculaire risicofactor. Het lijkt wenselijk om deze groep vrouwen te screenen op de aanwezigheid van hyperglykemie en overige cardiovasculaire risicofactoren. Toekomstig onderzoek is gewenst om het langetermijnrisico op DM2 en HVZ te kunnen specificeren en de kosteneffectiviteit van de screening aan te tonen.

Auteursinformatie

GGZ Centraal, Bussum.

Drs. T.E.J.P. Hopmans, anios.

UMC Utrecht, Utrecht.

Afd. Kinderziekten: drs. C.B. van Houten, arts-onderzoeker.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: drs. D.N. Voormolen, arts-onderzoeker en drs. E.O.G. van Vliet, arts-onderzoekers; prof.dr. Arie Franx, gynaecoloog; dr. M.P.H. Koster, epidemioloog.

Delft Diagnostic Laboratory, Rijswijk.

Drs. A. Kasius, arts-onderzoeker.

Gelre Ziekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Apeldoorn.

Drs. O.I. Kouznetsova, anios.

Amphia Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Breda.

Drs. L.A. Nguyen, anios.

VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Drs. S.V. Rooijmans, aios.

Contact dr. M.P.H. Koster (w.koster@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste 6 auteurs leverden een gelijke bijdrage aan het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Tara-Eileen J.P. Hopmans ICMJE-formulier
Chantal B. van Houten ICMJE-formulier
Annemieke Kasius ICMJE-formulier
Ouliana I. Kouznetsova ICMJE-formulier
Ly A. Nguyen ICMJE-formulier
Sanne V. Rooijmans ICMJE-formulier
Daphne N. Voormolen ICMJE-formulier
Elvira O.G. van Vliet ICMJE-formulier
Arie Franx ICMJE-formulier
M.P.H. (Wendy) Koster ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties