Behandeling vermindert kans op complicaties

Diabetes gravidarum

Klinische praktijk
Marsha van Leeuwen
Suzanne M. Prins
Harold W. de Valk
Inge M. Evers
Gerard H.A. Visser
Ben Willem J. Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2291
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Recent is gebleken dat verhoogde bloedglucosewaarden na een orale glucosetolerantietest met 75 g glucose in de zwangerschap gerelateerd zijn aan een verhoogde kans op maternale en perinatale complicaties.

  • Behandeling van diabetes gravidarum (hyperglykemie in de zwangerschap) reduceert de kans op deze complicaties.

  • Diabetes gravidarum verloopt asymptomatisch. Screening is daarom de enige manier om deze zwangerschapsaandoening tijdig te diagnosticeren, zodat behandeling kan plaatsvinden.

  • In Nederland was er tot voor kort geen uniform beleid ten aanzien van diagnostiek en behandeling van diabetes gravidarum, mogelijk doordat er in het verleden onvoldoende harde gegevens waren over de kans op complicaties en het nut van behandeling.

  • Uit de resultaten van een aantal recente studies blijkt dat detectie en behandeling van diabetes gravidarum effectief zijn.

  • Door een actiever screenings- en behandelbeleid zou het mogelijk moeten zijn om de perinatale en maternale complicaties als gevolg van diabetes gravidarum te verminderen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Drs. M. van Leeuwen, aios gynaecologie en arts-onderzoeker; prof. dr. B.W.J. Mol, gynaecoloog en epidemioloog.

Academisch Medisch Centrum / Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. H.W. de Valk, internist.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Obstetrie: prof.dr. G.H.A. Visser, gynaecoloog.

Meander Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amersfoort.

Dr. I.M. Evers, gynaecoloog.

Contact drs. M. van Leeuwen (marsha.vanleeuwen@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 november 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties