‘Ziende blind’ na een suïcidepoging met kruisboog

Klinische praktijk
Froukje A. Feenstra
Laura Aggenbach
Gijs Rijtema
Anne M. Buunk
Vincent M.A. Stirler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4397
Abstract

Wereldwijd komt penetrerend schedelhersenletsel weinig voor (0,4% van alle hoofdletsels).1We beschrijven een patiënt met penetrerend schedelhersenletsel dat resulteerde in het syndroom van Bálint.

Samenvatting

Achtergrond

Het syndroom van Bálint is een complex ziektebeeld, gekenmerkt door de trias van oculaire apraxie, dorsale simultaanagnosie en optische ataxie. Het komt meestal voor bij bilateraal pariëto-occipitaal hersenletsel, waarvan meerdere ontstaansmechanismen zijn beschreven.

Casus

We presenteren de casus van een 39-jarige man met penetrerend schedelhersenletsel na een suïcidepoging met een kruisboog. Een CT-scan liet zien dat de pijl, die van links pariëtaal in het hoofd stak, de overgang van de pariëtale en occipitale cortex had doorboord. Na het operatief verwijderen van de kruisboogpijl resteerden visueel-ruimtelijke klachten die pasten bij het syndroom van Bálint. In dit artikel bespreken we de kenmerkende symptomen, de pathoanatomie en behandeling van dit syndroom.

Conclusie

De patiënt in deze casus is ‘ziende blind’ geraakt na een suïcidepoging met een kruisboog. Op basis van neurologisch en neuropsychologisch onderzoek werd de trias van oculaire apraxie, dorsale simultaanagnosie en optische ataxie vastgesteld, kenmerkend voor het syndroom van Bálint.

Auteursinformatie

UMCG, Groningen. Afd. Chirurgie: drs. F.A. Feenstra, anios; drs. L. Aggenbach, MRCS (RCS Eng.), aios chirurgie; dr. V.M.A. Stirler, traumachirurg. Afd. Neurochirurgie: drs. G. Rijtema, aios; dr. A.M. Buunk, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog (tevens: afd. Neurologie).

Contact F.A. Feenstra (f.a.feenstra02@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Froukje A. Feenstra ICMJE-formulier
Laura Aggenbach ICMJE-formulier
Gijs Rijtema ICMJE-formulier
Anne M. Buunk ICMJE-formulier
Vincent M.A. Stirler ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties