Eerste uiting van neurodegeneratieve aandoening

Een patiënt met visuele problemen

Klinische praktijk
Marlijn de Beer
Annebet Leeuwis
Yolande Pijnenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8878
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Visusklachten komen veel voor en de oorzaken zijn uiteenlopend. Onderstaande casus illustreert dat visuele problemen ook de eerste presentatie kunnen zijn van een neurodegeneratieve aandoening.

Casus

Een 46-jarige man ontwikkelde progressieve, invaliderende visuele problemen. Meerdere brillen op diverse lenssterktes hielpen niet. Er kon geen oogheelkundige verklaring voor de klachten gevonden worden. Bij neurologisch onderzoek bestond er oculaire apraxie en visuele extinctie. Bij neuropsychologisch onderzoek stonden stoornissen in visuoperceptie op de voorgrond. Daarnaast werden er stoornissen in de visuoconstructie, het geheugen en praxis geobjectiveerd.

Conclusie

De cognitieve problemen op meerdere domeinen met interferentie in het dagelijks zelfstandig functioneren en de jonge debuutleeftijd, maken dit beeld tot een preseniele dementie. Posterieure corticale atrofie is een spectrum van neurodegeneratieve aandoeningen, dat zich kenmerkt door progressieve, invaliderende visuospatiële en visuoperceptieve stoornissen. De meest voorkomende onderliggende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. Momenteel is er geen curatieve therapie voor posterieure corticale atrofie.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Alzheimercentrum, Amsterdam.

Drs. M.H. de Beer, aios neurologie (thans: HagaZiekenhuis, Den Haag); drs. A.E. Leeuwis, neuropsycholoog-onderzoeker; dr. Y. Pijnenburg, neuroloog.

Contact drs. M.H. de Beer (M.deBeer@hagaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marlijn de Beer ICMJE-formulier
Annebet Leeuwis ICMJE-formulier
Yolande Pijnenburg ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties