Ziekenhuisopnamen van verpleeghuispatiënten: patiëntenkenmerken en doel van opname

Onderzoek
J.W.P.M. Konings
J.F. Wendte
J.A.C. Danse
M.W. Ribbe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2655-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen hoeveel ziekenhuisopnamen van verpleeghuispatiënten jaarlijks plaatsvinden, welke kenmerken deze patiënten vertonen en met welke diagnosen en doelen zij worden verwezen.

Opzet

Retrospectief en prospectief.

Methode

Analyse van landelijke gegevens over de periode 1986-1990, verkregen uit de registratie voor verpleeghuispatiënten van SIG Zorginformatie te Utrecht (SIVIS); analyse van 385 separate registratiegegevens, afkomstig uit 30 verpleeghuizen.

Resultaten

Jaarlijks vonden er ruim 9000 ziekenhuisopnamen van verpleeghuispatiënten plaats: ruim 1 op 10 patiënten die voor korte of langere tijd in het verpleeghuis verblijven. Somatische patiënten werden bijna 2 keer zo frequent in het ziekenhuis opgenomen als psychogeriatrische, en mannen ongeveer 1,25 keer zo vaak als vrouwen. Met het toenemen van de leeftijd nam de opnamekans af. Hart- en vaatziekten, maag-darmaandoeningen en collumfracturen waren de frequentste redenen voor verwijzing. De belangrijkste doelen voor verwijzing waren: het afwenden van levensbedreiging (31), het bestrijden van klachten en het verlichten van lasten (29), het verbeteren van de algehele toestand (16) en diagnostiek (16). De kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen was voor thuiswonende ouderen ongeveer 2,5 keer zo groot als voor oudere verpleeghuispatiënten.

Conclusie

Verwijzingen naar het ziekenhuis zijn een belangrijk onderdeel van de medische zorg aan verpleeghuispatiënten. De verwijscijfers voor de verschillende categorieën verpleeghuispatiënten lopen uiteen. Met ziekenhuisopname worden diverse doelen beoogd. Er is behoefte aan onderzoek naar de effecten van de ziekenhuisopnamen op de kwaliteit van leven.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.J.W.P.M.Konings (tevens: Albert van Koningsbruggen Zorgcentrum, Utrecht) en prof.dr.M.W.Ribbe (tevens: verpleeghuis Het Zonnehuis, Amstelveen), verpleeghuisartsen.

Universiteit van Amsterdam, instituut voor Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.J.F.Wendte, sociaal-geneeskundige; drs.J.A.C.Danse, psycholoog.

Contact dr.J.W.P.M.Konings

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties