Voorspellende variabelen voor de overlevingsduur van patiënten na opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis, onderzocht met algemene registratiegegevens

Onderzoek
V.C.M. van Alem
J. Spijker
J. van Limbeek
W. van Tilburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:565-70
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de relatie tussen de kenmerken van psychogeriatrische patiënten bij opname en de overlevingsduur in het verpleeghuis.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Plaats

Afdeling Sociale en Psychiatrische Epidemiologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Methode

De gegevens van de eerste opnamen van SIG Zorginformatie uit het Verpleeghuis Informatie Systeem (SIVIS) in de periode 1989-1991 werden geanalyseerd. Met de Kaplan-Meier-methode werden overlevingscurven bepaald. Met het proportional hazards-model van Cox werd de vraag onderzocht welke indicatoren bij opname aan de overlevingsduur waren gerelateerd.

Resultaten

Van de psychogeriatrische verpleeghuispatiënten hadden vrouwen een hogere overlevingskans dan mannen (p < 0,001). De overlevingsduur van deze patiënten bleek te kunnen worden voorspeld door de factoren hulpbehoevendheid, geslacht, leeftijd en aanwezig zijn van maligniteiten of respiratoire aandoeningen bij opname.

Conclusie

De factoren die de overlevingsduur van deze patiënten voorspellen, wijken niet af van de factoren die zijn gevonden in ander Nederlands of buitenlands onderzoek, ondanks verschillen in opzet en analyse. Routinematig verzamelde gegevens blijken bruikbaar te zijn voor gezondheidszorgonderzoek.

Auteursinformatie

GG & GD, afd. Sociale en Psychiatrische Epidemiologie, sector GGZ, Valckenierstraat 2, 1018 XG Amsterdam.

Drs.V.C.M.van Alem, politicoloog; dr.J.van Limbeek, arts-epidemioloog.

Vrije Universiteit, vakgroep Psychiatrie, Amsterdam.

Mw.J.Spijker, epidemioloog; prof.dr.W.van Tilburg, psychiater.

Contact V.C.M.van Alem

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties