Sterfte van dementiepatiënten na opname in een verpleeghuis; een analyse over 10 jaar

Onderzoek
R.T.C.M. Koopmans
J.L.P. Ekkerink
H.J.M. van den Hoogen
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1169-74
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de sterfte na opname van dementerende verpleeghuispatiënten en de veranderingen in sterfte en patiëntkenmerken over 10 jaar.

Plaats

Psychogeriatrisch verpleeghuis Joachim en Anna te Nijmegen.

Opzet

Retrospectief dossieronderzoek.

Patiënten en methoden

Bij 890 verpleeghuispatiënten, opgenomen in de periode 1980-1989, werd met behulp van de criteria van de Diagnostic and statistical manual of mental disorders III-R (DSM III-R) en de Hachinski-ischemiescore een waarschijnlijkheidsdiagnose van het type dementiesyndroom gesteld. De comorbiditeit werd geclassificeerd volgens de ‘International classification of health problems in primary care’ (ICHPPC-2-‘defined’). De ernst van de dementie werd uitgedrukt met behulp van de ‘Beoordelingsschaal voor oudere patiënten’ (BOP). De sterfte werd onderzocht met behulp van overlevingscurven volgens de produkt-limietmethode en het ‘proportional hazards’-model van Cox. Veranderingen in de tijd werden geanalyseerd met voortschrijdende gemiddelden.

Resultaten

Van de patiënten was 2 jaar na opname 43 nog in leven, 30 van de mannen en 49 van de vrouwen. Uit het proportional hazards-model bleek dat de sterfte beïnvloed werd door geslacht, leeftijd bij opname, type dementiesyndroom, mate van hulpbehoevendheid en enkele morbiditeitskenmerken. De sterfte en de kenmerken van de populatie waren tussen 1980 en 1989 niet noemenswaardig veranderd.

Conclusie

De sterfte na opname in dit psychogeriatrisch verpleeghuis wordt beïnvloed door meerdere factoren. Op basis hiervan kunnen prognostische uitspraken aangaande overlijdenskans worden gedaan.

Auteursinformatie

Verpleeghuis Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen.

R.T.C.M.Koopmans, verpleeghuisarts; J.L.P.Ekkerink, psycholoog.

Katholieke Universiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, Nijmegen.

H.J.M.van den Hoogen, statisticus; prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Contact R.T.C.M.Koopmans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties