Afname van geneesmiddelengebruik na opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis: stoppen is mogelijk

Onderzoek
R.T.C.M. Koopmans
H.H.C. de Vaan
H.J.M. van den Hoogen
F.W.J. Gribnau
Y.A. Hekster
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1049-54
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar veranderingen in geneesmiddelengebruik na opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis en factoren die van invloed zijn op het gebruik.

Plaats

Verpleeghuis Joachim en Anna te Nijmegen.

Opzet

Retrospectief dossieronderzoek.

Patiënten en methoden

Van 356 psychogeriatrische verpleeghuispatiënten werd bij opname en na 6 weken het geneesmiddelengebruik in kaart gebracht. De geneesmiddelen werden ingedeeld in 16 hoofdgroepen. Tevens werden het type dementiesyndroom, het geslacht, de verblijfplaats vóór opname, de mate van hulpbehoevendheid en de bijkomende morbiditeit vastgelegd. Veranderingen werden getoetst met de Wilcoxontoets en de invloed van de diverse factoren werd geanalyseerd met behulp van variantie-analyse en logistische regressie.

Resultaten

Het gemiddelde aantal gebruikte geneesmiddelen nam af van 2,5 bij opname naar 2,1 per patiënt 6 weken na opname. De afname betrof vooral het gebruik van psychofarmaca, diuretica, cardiaca en middelen uit de groep ‘overige’. De verblijfplaats vóór opname, het type dementiesyndroom, bijkomende morbiditeit en, hoewel minder van belang, de mate van hulpbehoevendheid bleken alle van invloed op het gebruik. Patiënten afkomstig uit een verzorgingshuis of ziekenhuis gebruikten bij opname meer dan 2 maal zo veel geneesmiddelen als thuis wonenden; er was vooral een verschil in psychofarmaca- en diureticagebruik. Alzheimer-patiënten kregen minder geneesmiddelen voorgeschreven dan patiënten met een multi-infarctdementie. Het ging hierbij voornamelijk om diuretica, cardiaca en laxantia. Alzheimer-patiënten gebruikten daarentegen meer psychofarmaca. Een grotere hulpbehoevendheid betekende meer prescriptie van laxantia en minder gebruik van psychofarmaca en diuretica.

Conclusie

Bij opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis is reductie van het geneesmiddelengebruik mogelijk. Het gebruik blijkt van meerdere factoren afhankelijk. Bij de vergelijking van cijfers van verschillende verpleeghuizen moet hiermee rekening gehouden worden.

Auteursinformatie

Verpleeghuis Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen.

R.T.C.M.Koopmans, verpleeghuisarts.

Katholieke Universiteit, Vakgroep Huisartsgeneeskunde-Sociale Geneeskunde-Verpleeghuisgeneeskunde, Nijmegen.

Mw.H.H.C.de Vaan; H.J.M.van den Hoogen, statisticus; prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Academisch Ziekenhuis, Nijmegen.

Prof.dr.F.W.J.Gribnau, klinisch farmacoloog; dr.Y.A.Hekster, klinisch farmaceut.

Contact R.T.C.M.Koopmans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties