Veranderingen in geneesmiddelengebruik tijdens verblijf in een psychogeriatrisch verpleeghuis

Onderzoek
R.T.C.M. Koopmans
H.H.C. de Vaan
H.J.M. van den Hoogen
F.W.J. Gribnau
Y.A. Hekster
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1122-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar geneesmiddelengebruik in de loop van het verblijf in een psychogeriatrisch verpleeghuis.

Plaats

Verpleeghuis Joachim en Anna te Nijmegen.

Opzet

Retrospectief dossieronderzoek.

Patiënten en methoden

Bij 390 psychogeriatrische verpleeghuispatiënten werden bij opname, na 6 weken, op halfjaarlijkse meetmomenten en op de dag van overlijden het geneesmiddelengebruik in kaart gebracht (met 16 hoofdgroepen van middelen) en de geconstateerde bijwerkingen. Om toe- of afname in gebruik te toetsen werd onder andere lineaire regressie-analyse toegepast.

Resultaten

Na een aanvankelijke daling steeg het gemiddelde geneesmiddelengebruik in de loop van het verblijf. Deze toename werd met name door de prescriptie van laxantia en in mindere mate door de prescriptie van middelen voor de tractus respiratorius en cardiaca veroorzaakt. In de overige geneesmiddelengroepen werd geen verandering of juist een afname van het gebruik vastgesteld. De mate van hulpbehoevendheid en het type dementiesyndroom bleken van invloed op de geconstateerde veranderingen. Op de dag van overlijden werden vooral perifere en centrale analgetica en middelen voor de tractus respiratorius gebruikt. De meeste bijwerkingen ontstonden als gevolg van neurolepticagebruik.

Conclusie

Toename van het geneesmiddelengebruik na opname in dit psychogeriatrisch verpleeghuis betrof voornamelijk een toename in prescriptie van laxantia.

Auteursinformatie

Verpleeghuis Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen.

R.T.C.M.Koopmans, verpleeghuisarts.

Mw.H.H.C.de Vaan, basisarts.

Katholieke Universiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, Nijmegen.

H.J.M.van den Hoogen, statisticus; prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Academisch Ziekenhuis, Nijmegen.

Prof.dr.F.W.J.Gribnau, klinisch farmacaloog.

Afd. Klinische Farmacie: dr.Y.A.Hekster, klinisch farmaceut.

Contact R.T.C.M. Koopmans

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties