Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1400

In het artikel ‘Integratie in het medisch onderwijs: middel of mode’ van L.N.Bouman (1994;1083-7) moet in de tabel op bl. 1085 in de kolom ‘vakgroep’ Antropologie vervangen worden door Antropogenetica.

In het artikel ‘Veranderingen in geneesmiddelengebruik tijdens verblijf in een psychogeriatrisch verpleeghuis’ van R.T.C.M.Koopmans et al. (1994;1122-6) ontbreekt in figuur 1 op bl. 1124 de aanduiding van de 95-betrouwbaarheidsintervallen. De juiste weergave van de figuur volgt hieronder.

Integratie in het medisch onderwijs: middel of mode?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties