Ziekenhuisopname van verpleeghuispatiënten: een moeilijke beslissing?

Onderzoek
J.W.P.M. Konings
J.F. Wendte
J.A.C. Danse
M.W. Ribbe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2664-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan in hoeverre verpleeghuisartsen de beslissing tot ziekenhuisopname van verpleeghuispatiënten als moeilijk beschouwen en met welke patiëntenkenmerken dit samenhangt.

Opzet

Prospectief en descriptief.

Methode

Analyse van registratiegegevens over 387 beslissingen tot ziekenhuisopname van verpleeghuispatiënten afkomstig van verpleeghuisartsen uit 30 verpleeghuizen.

Resultaten

De moeilijkheidsgraad van een beslissing tot ziekenhuisopname hing meer samen met slechte lichamelijke toestand van patiënten dan met slechte psychische toestand. De moeilijkheid nam niet toe met de leeftijd van patiënten (hun lichamelijke toestand en de reden van ziekenhuisopname buiten beschouwing gelaten). Moeilijk waren onder meer verwijzingen voor infectieziekten en luchtwegaandoeningen, waarbij beslissingen bovendien vanwege levensbedreiging veelal snel genomen moesten worden. Ook bij maligniteiten, voedings- en stofwisselingsstoornissen, urogenitale aandoeningen en huidziekten was het vaak moeilijk om tot opname te beslissen. Bij deze aandoeningen was meestal veel tijd voor overleg.

Conclusie

Ongeveer de helft van alle beslissingen tot opname was als moeilijk aan te merken. Pas wanneer meer kennis beschikbaar is over de effecten van ziekenhuisopname op functioneren en welbevinden van patiënten, kunnen meer gefundeerde uitspraken gedaan worden over juistheid en professionele vanzelfsprekendheid van dergelijke beslissingen.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisartsgeneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.J.W.P.M.Konings (tevens: Albert van Koningsbruggen Zorgcentrum, Utrecht) en prof.dr.M.W.Ribbe (tevens: verpleeghuis Het Zonnehuis te Amstelveen), verpleeghuisartsen.

Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.J.F.Wendte, sociaal-geneeskundige; drs.J.A.C.Danse, psycholoog.

Contact dr.J.W.P.M.Konings

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties