Wel of niet naar het ziekenhuis? Een dilemma in de verpleeghuisgeneeskunde

Klinische praktijk
J.W.P.M. Konings
M.W. Ribbe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2633-6

Zie ook de artikelen op bl. 2655, 2660 en 2664.

Dames en Heren,

Verpleeghuispatiënten vormen een kwetsbare groep, omdat zij vaak chronische ziekten en multipele aandoeningen hebben. Regelmatig doen zich bij deze patiënten intercurrente ziekten voor en treden er exacerbaties op van bestaande aandoeningen. Ook traumata door bijvoorbeeld valpartijen worden frequent gezien. Daarnaast resulteert progressie van aanvankelijk milde chronische aandoeningen in nieuwe gezondheidsproblemen, die de mogelijkheden voor zelfstandig functioneren verder aantasten. Verpleeghuisartsen worden dan ook regelmatig met de vraag geconfronteerd of tot opname en behandeling in een ziekenhuis moet worden overgegaan en in hoeverre een dergelijke interventie zin heeft.

Vanuit verpleeghuizen vinden jaarlijks ruim 9000 ziekenhuisopnamen plaats.1 Tevens wordt bij veel patiënten ziekenhuisopname overwogen, waarvan uiteindelijk om uiteenlopende redenen toch wordt afgezien.2-4

Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen willen wij illustreren bij welke problemen zich het dilemma van wel of niet opnemen kan voordoen en op welke…

Auteursinformatie

Verpleeghuis Het Zonnehuis, Amstelveen.

Dr.J.W.P.M.Konings (thans: Albert van Koningsbruggen Zorgcentrum, Beneluxlaan 924, 3526 KJ Utrecht; tevens: Vrije Universiteit, vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde en EMGO-Instituut, Amsterdam) en prof.dr.M.W.Ribbe (tevens: Vrije Universiteit, vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde en EMGO-Instituut, Amsterdam), verpleeghuisartsen.

Contact dr.J.W.P.M.Konings

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties