Wie beslist over ziekenhuisopname van verpleeghuispatiënten?

Onderzoek
J.W.P.M. Konings
J.F. Wendte
J.A.C. Danse
M.W. Ribbe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2660-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan op welke wijze de besluitvorming tot ziekenhuisopname van verpleeghuispatiënten verloopt, wie daartoe het initiatief neemt, welke partijen daarbij betrokken zijn en hoeveel tijd het overleg en de besluitvorming in beslag nemen.

Opzet

Prospectief.

Methode

Analyse van registratiegegevens over beslissingen tot ziekenhuisopname van verpleeghuispatiënten afkomstig van verpleeghuisartsen uit 30 verpleeghuizen.

Resultaten

In driekwart van 387 gevallen nam de verpleeghuisarts het initiatief tot ziekenhuisopname. Met 38 van de patiënten had overleg plaatsgevonden dat invloed had op de beslissing tot opname; 22 van de patiënten werd niet betrokken bij het besluit tot opname, vooral vanwege hun slechte psychische toestand. Dit werd slechts beperkt gecompenseerd door overleg met de verpleging. Met de overige patiënten was wel contact geweest, maar dat had de beslissing niet beïnvloed. Specialisten waren de belangrijkste overlegpartij voor de verpleeghuisarts. Ruim 40 van de beslissingen werd binnen 1 h genomen, bijna een kwart tussen 1 h en 1 dag. De tijdsduur van de besluitvorming en de mogelijkheden voor overleg waren vooral afhankelijk van het al of niet urgent zijn van ziekenhuisopname.

Conclusies

Vanwege de beperkte mogelijkheden tot overleg met verpleeghuispatiënten op het moment dat ziekenhuisopname aan de orde is, is het van belang om met patiënten en familie vroegtijdig op dergelijke situaties te anticiperen, en de wensen van patiënten vast te leggen.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.J.W.P.M.Konings (tevens: Albert van Koningsbruggen Zorgcentrum, Utrecht) en prof.dr.M.W.Ribbe (tevens: verpleeghuis Het Zonnehuis, Amstelveen), verpleeghuisartsen.

Universiteit van Amsterdam, instituut voor Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.J.F.Wendte, sociaal-geneeskundige; drs.J.A.C.Danse, psycholoog.

Contact dr.J.W.P.M.Konings

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties