Verbetering van de functie van de hand

Zenuwtransfer bij patiënten met een tetraplegie

Klinische praktijk
Karlijn van Oeijen
Tebbe A.R. Sluis
Willem Pondaag
J. Michiel Zuidam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4666
Abstract

Bijdragen in de rubriek ‘Nieuwe technieken’ gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

De figuur in dit artikel is ontleend aan een oorspronkelijke illustratie van Ella Nitters, medisch-wetenschappelijk illustrator. Haar naam staat abusievelijk niet vermeld in het onderschrift bij de figuur.

Samenvatting

Wanneer patiënten met een cervicale dwarslaesie hun arm en hand weer kunnen bewegen, verbetert hun kwaliteit van leven sterk. Van oudsher worden deze patiënten behandeld met peestransposities om extensie van de elleboog en pols en het grijpen met en openen van de hand weer mogelijk te maken. Er is nu een nieuwe operatietechniek waarbij een functionerende motorische zenuwtak wordt verplaatst en aangesloten op een door de dwarslaesie verlamde spier of spiergroep, een zogenoemde zenuwtransfer. Deze techniek heeft meerdere voordelen. Per verplaatste zenuw kunnen meerdere functies hersteld worden, er is geen langdurige revalidatie nodig en er treden geen verklevingen van de pezen op. Het belangrijkste nadeel van deze nieuwe operatietechniek is de herstelduur – de tijd waarin de verplaatste zenuw ingroeit – die minimaal 12-18 maanden in beslag neemt. Voor iedere patiënt met een dwarslaesie moet een individueel behandelplan gemaakt worden, omdat de behandelmogelijkheden per patiënt verschillen en soms zeer beperkt zijn.

Auteursinformatie

Rijndam revalidatie, afd. Revalidatiegeneeskunde, Rotterdam: K. van Oeijen, MSc, revalidatiearts; dr. T.A.R. Sluis, revalidatiearts. LUMC, afd. Neurochirurgie, Leiden: dr. W. Pondaag, neurochirurg. Erasmus MC, afd. Plastische, reconstructieve en handchirurgie, Rotterdam: dr. J.M. Zuidam , plastisch chirurg.

Contact K. van Oeijen (kvoeijen@rijndam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Jan Kamberg, fysiotherapeut; Armand Galle, ergotherapeut, en Dustin Baas, ergotherapeut van het tetraplegie handenteam Erasmus MC en Rijndam revalidatie voerden metingen uit bij de patiënten die in dit artikel genoemd worden en gaven commentaar op het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Karlijn van Oeijen ICMJE-formulier
Tebbe A.R. Sluis ICMJE-formulier
Willem Pondaag ICMJE-formulier
J. Michiel Zuidam ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties