Peesomzettingen voor herstel van de handfunctie na perifere zenuwschade in de arm

Klinische praktijk
P.J. Tanis
L.M.S.J. Poelhekke
T.A.R. Schreuders
S.E.R. Hovius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:825-30
Abstract

Dames en Heren,

Bij patiënten met uitval van een of meer perifere zenuwen in de bovenste extremiteit resteert in een aantal gevallen, soms ondanks een poging tot operatief herstel van de zenuw, een invaliderend verlies van bepaalde essentiële handfuncties. Dit zijn bijvoorbeeld de vuist-, de sleutel- en de pincetgreep. Het functieverlies kan voorspeld worden op grond van het innervatiepatroon van de 3 betrokken zenuwen; de Nn. radialis, ulnaris en medianus. Bij een patiënt met een zenuwlaesie wordt geïnventariseerd welke spieren zijn uitgevallen en welke nog functioneren. Aan de hand hiervan kan men een operatieve strategie kiezen, waarbij onder meer peesinsertie(s) omgezet kunnen worden. Bij dergelijke peestransposities wordt de verstoorde balans tussen de spiergroepen in de betrokken extremiteit gecorrigeerd. Wij illustreren de belangrijkste categorieën van handfunctieverlies en hun operatieve behandeling bij een aantal patiënten.

Patiënt A, een 33-jarige rechtshandige vrouw, werd op onze spoedeisendehulpafdeling binnengebracht met een subtotale amputatie van de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Rotterdam.

Afd. Plastische en Reconstructieve Chirurgie: P.J.Tanis, co-assistent (thans: arts-onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Chirurgische Oncologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam); L.M.S.J.Poelhekke, co-assistent (thans: assistent-geneeskundige, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden); prof.dr.S.E.R.Hovius, plastisch en reconstructief chirurg.

Afd. Revalidatie: T.A.R.Schreuders, handtherapeut.

Contact P.J.Tanis (ptanis@nki.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties