Obstetrisch plexus-brachialisletsel
Open

Klinische les
17-06-2014
Willem Pondaag, J. Gert van Dijk, Rob G.H.H. Nelissen en Martijn J.A. Malessy

Dames en Heren,

Het obstetrisch plexus-brachialisletsel is een tractieletsel van de plexus brachialis dat ontstaat tijdens de partus en leidt tot uitval van motorische en sensibele functies van de arm. Bij de meeste kinderen treedt er spontaan herstel op, maar bij ongeveer 30% blijven er restverschijnselen.1 In deze klinische les schetsen wij wanneer en hoe bij uitblijven van spontaan herstel baby’s kunnen worden geselecteerd voor doorverwijzing en voor reconstructieve zenuwchirurgie.

De incidentie van het obstetrisch plexus-brachialisletsel is 1-2 per 1000 levendgeborenen.1Uitgaande van 175.000 levendgeborenen per jaar in Nederland (bron: CBS, 2012; http://statline.cbs.nl/statweb) betekent dit jaarlijks 200-350 nieuwe kinderen met dit letsel. Een kinderarts zal gemiddeld 1 nieuw kind met een plexusletsel per 4 jaar zien. De precieze incidentie in Nederland is onbekend. Dit jaar wordt daarom registratie via het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (www.nvk.nl/Onderzoek/NSCK.aspx) verricht.

Patiënt A is een meisje van 4 weken oud dat poliklinisch werd gezien. Zij was in hoofdligging geboren na een ongestoorde graviditeit van ...