Obstetrisch plexus-brachialisletsel

Klinische praktijk
Willem Pondaag
J. Gert van Dijk
Rob G.H.H. Nelissen
Martijn J.A. Malessy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7145
Abstract

Dames en Heren,

Het obstetrisch plexus-brachialisletsel is een tractieletsel van de plexus brachialis dat ontstaat tijdens de partus en leidt tot uitval van motorische en sensibele functies van de arm. Bij de meeste kinderen treedt er spontaan herstel op, maar bij ongeveer 30% blijven er restverschijnselen.1 In deze klinische les schetsen wij wanneer en hoe bij uitblijven van spontaan herstel baby’s kunnen worden geselecteerd voor doorverwijzing en voor reconstructieve zenuwchirurgie.

De incidentie van het obstetrisch plexus-brachialisletsel is 1-2 per 1000 levendgeborenen.1Uitgaande van 175.000 levendgeborenen per jaar in Nederland (bron: CBS, 2012; http://statline.cbs.nl/statweb) betekent dit jaarlijks 200-350 nieuwe kinderen met dit letsel. Een kinderarts zal gemiddeld 1 nieuw kind met een plexusletsel per 4 jaar zien. De precieze incidentie in Nederland is onbekend. Dit jaar wordt daarom registratie via het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (www.nvk.nl/Onderzoek/NSCK.aspx) verricht.

Patiënt A is een meisje van 4 weken oud…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Neurochirurgie: dr. W. Pondaag en prof.dr. M.J.A. Malessy, neurochirurgen.

Afd. Neurologie: prof.dr. J.G. van Dijk, neuroloog/klinisch neurofysioloog.

Afd. Orthopedie: prof.dr. R.G.H.H. Nelissen, orthopedisch chirurg.

Contact dr. W. Pondaag (w.pondaag@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Voor de overige leden van het multidisciplinaire behandelteam: zie www.zenuwcentrum.org.

Auteur Belangenverstrengeling
Willem Pondaag ICMJE-formulier
J. Gert van Dijk ICMJE-formulier
Rob G.H.H. Nelissen ICMJE-formulier
Martijn J.A. Malessy ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties