Operatieve behandeling van zenuwletsels

Klinische praktijk
Justus L. Groen
Willem Pondaag
Martijn J.A. Malessy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4581
Abstract

Dames en Heren,

Een perifeer zenuwletsel kan leiden tot permanent krachtsverlies, gevoelsvermindering en pijn. Een zenuwoperatie kan dan herstel brengen of de pijn verminderen. Het is mogelijk om zenuwen te hechten, te transplanteren, om te leggen of op te bergen. Welke techniek moet worden gebruikt en waar dat van afhangt verschilt per patiënt. Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen laten wij zien wat een zenuwletsel tot gevolg heeft, en wat zenuwchirurgie kan betekenen.

Patiënt A, een jongen van 7 jaar, werd naar het zenuwcentrum verwezen omdat hij mogelijk een beschadiging van de N. musculocutaneus had. Zeven weken eerder had hij een diepe glasverwonding opgelopen aan de mediale zijde van de bovenarm. Het lichamelijk onderzoek werd toen beperkt door pijn. Diezelfde dag zag een kinderchirurg bij exploratie dat de M. biceps brachii links partieel was doorgesneden, waarop de spier werd gehecht. Direct na de operatie was de laterale zijde van de onderarm eerst overgevoelig en later doof. Na drie weken bleek dat patiënt de M. biceps niet goed kon aanspannen. Na vijf weken stelde de kinderneuroloog een paralyse van de M. biceps brachii en een hypesthesie van de laterale onderarm vast. Er werd een elektromyografie verricht. Differentiaaldiagnostisch dacht de neuroloog aan een axonotmesis of neurotmesis van de N. musculocutaneus en de patiënt werd naar ons verwezen. Wij deden een re-exploratie waarbij bleek dat…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurochirurgie, Leiden: dr. J.L. Groen, dr. W. Pondaag en prof.dr. M.J.A. Malessy, neurochirurgen.

Contact M.J.A. Malessy (Malessy@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Justus L. Groen ICMJE-formulier
Willem Pondaag ICMJE-formulier
Martijn J.A. Malessy ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties