Zelfverwaarlozing bij ouderen, een complex probleem
Open

Klinische les
12-06-2009
Fransje E. Reesink, Leo Boelaarts en Henry C. Weinstein
Gepubliceerd op 12-06-2009.
In print verschenen in week 25 2009.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B349