Het diagnosticeren van de gedragsvariant van frontotemporale dementie

Gedragsverandering als symptoom

Klinische praktijk
Everard G.B. Vijverberg
Flora Gossink
Welmoed Krudop
Annemiek Dols
Yolande A.L. Pijnenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2733
Abstract

Samenvatting

De gedragsvariant van frontotemporale dementie (gvFTD) is een neurodegeneratieve ziekte met symptomen van karakterveranderingen, gedragsveranderingen en sociaal-cognitieve veranderingen die voornamelijk optreedt op een leeftijd tussen 40 en 70 jaar.

70% van de patiënten met gvFTD heeft frontotemporale atrofie bij beeldvormend onderzoek. Wanneer dit niet duidelijk het geval is, ontstaat een diagnostisch dilemma.

Gevalideerde vragenlijsten voor stereotiep gedrag, depressieve symptomen en apathie, en een neuropsychologisch onderzoek met testen die sociale cognitie onderzoeken, kunnen goed helpen om gvFTD te onderscheiden van psychiatrische en neurologische aandoeningen.

MRI van de hersenen bij patiënten met gedragsveranderingen is altijd geïndiceerd. Frontale of temporale atrofie op MRI-scans van de hersenen vormt voldoende ondersteuning voor de diagnose ‘waarschijnlijke gvFTD’. Bij twijfel kan aanvullend een 18F-FDG-PET-scan worden verricht, maar hypometabolisme op een dergelijke scan kan een fout-positieve uitslag zijn.

Bij een vermoeden van gvFTD zijn een multidisciplinaire aanpak, klinische follow-up gedurende 2 jaar of een verwijzing naar een FTD-expertisecentrum aanbevolen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Alzheimer Centrum en afd. Neurologie, Amsterdam: dr. E.G.B. Vijverberg, neuroloog (thans: HagaZiekenhuis, afd. Neurologie, Den Haag); dr. F. Gossink, aios psychiatrie; dr. A. Dols, psychiater; dr. Y.A.L. Pijnenburg, neuroloog. UMC Utrecht, afd. Psychiatrie, Utrecht: dr. W. Krudop, aios psychiatrie.

Contact E.G.B. Vijverberg (e.vijverberg@hagaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Everard G.B. Vijverberg ICMJE-formulier
Flora Gossink ICMJE-formulier
Welmoed Krudop ICMJE-formulier
Annemiek Dols ICMJE-formulier
Yolande A.L. Pijnenburg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties