Zelfcontrole en -dosering van orale antistollingsbehandeling met vitamine-K-antagonisten

Klinische praktijk
M. Levi
T.A. de Bruin
F.J.M. van der Meer
M.E. Cromheecke
B.A.J.M. de Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2313-7
Abstract

Samenvatting

- Antistollingstherapie met vitamine-K-antagonisten is effectief bij preventie en behandeling van trombose.

- De variabele werking van deze geneesmiddelen en de smalle therapeutische breedte noodzaken tot regelmatige controle van de intensiteit van antistollingsbehandeling en tot frequente aanpassingen van de dosering.

- Sinds enige tijd zijn kleine, draagbare en betrouwbare meters beschikbaar waarmee patiënten uit een druppel bloed, verkregen door een vingerprik, zelf de intensiteit van antistollingsbehandeling kunnen vaststellen en eventueel zelf de dosering van antistollingsbehandeling kunnen aanpassen.

- In onderzoeken in Nederland waarin (geselecteerde) patiënten zelf de ‘international normalized ratio’ (INR) bepaalden en eventueel ook zelf de dosering van de antistollingsmedicatie aanpasten, was de INR een groter deel van de tijd in het therapeutische streefgebied en bleken de onafhankelijkheid, de mogelijkheid tot reizen en de tijdswinst ervaren pluspunten.

- Onder bepaalde omstandigheden kunnen het zelf controleren van de INR en het aanpassen van de antistollingsbehandeling een aanvaardbaar alternatief vormen voor de controle door de trombosedienst.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: prof.dr.M.Levi, internist (tevens: onderzoeker van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen); mw.drs.T.A.de Bruin, medisch student; dr.M.E.Cromheecke, assistent-geneeskundige.

Afd. Cardiothoracale Chirurgie: prof.dr.mr.dr.B.A.J.M.de Mol, cardiopulmonaal chirurg.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Hematologie, Leiden.

Contact Dr.F.J.M.van der Meer, internist (m.m.levi@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties