Stap richting gepersonaliseerde antistolling?

Overstappen van acenocoumarol naar fenprocoumon

Klinische praktijk
Jasper H.A. van Miert
Margriet Piersma-Wichers
Karina Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5533
Abstract

Beschouwing

Tromboseprofylaxe

Atriumfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis waarbij het risico op trombo-embolieën, zoals een herseninfarct, verhoogd is. Antistollingsmiddelen verlagen het tromboserisico, maar verhogen het bloedingsrisico. Bij een hoger tromboserisico kan antistolling een nettovoordeel opleveren. Daarom adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap om patiënten met een CHA2DS2-VASc-score ≥ 2 te behandelen met antistolling.1 De European Society for Cardiology (ESC) adviseert om mannen met CHA2DS2-VASc ≥ 2 en vrouwen met CHA2DS2-VASc ≥ 3 te behandelen; bij 1 punt minder kan antistolling worden overwogen.2

Vitamine-K-antagonisten

In Nederland gebruiken circa 300.000 mensen een vitamine-K-antagonist.3 Vitamine-K-antagonisten zijn antistollingsmiddelen die de aanmaak van vitamine-K-afhankelijke stollingsfactoren remmen (zie uitleg). De benodigde dosis verschilt per persoon en in de tijd, afhankelijk van onder andere comorbiditeit en comedicatie. Het antistollingseffect uitgedrukt in de INR, de ‘international normalised ratio’, moet regelmatig worden gemonitord (zie uitleg

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Groningen: dr. J.H.A. van Miert, aios (tevens: UMC Groningen, afd. Hematologie, Groningen). UMC Groningen, afd. Hematologie, Groningen: drs. M. Piersma-Wichers, arts; prof.dr. K. Meijer, internist-hematoloog.

Contact J.H.A. van Miert (j.vanmiert@mzh.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jasper H.A. van Miert ICMJE-formulier
Margriet Piersma-Wichers ICMJE-formulier
Karina Meijer ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties