Een bijdrage aan een gezamenlijke visie

Kaders voor verantwoorde antistollingszorg

Perspectief
Richard J. Folkeringa
Geert-Jan Geersing
Hugo ten Cate*
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2811
Abstract

Samenvatting

Tot voor kort waren vitamine K-antagonisten (VKA) de enige vorm van antistolling voor de preventie van trombo-embolische complicaties bij patiënten met atriumfibrilleren of veneuze trombo-embolieën. Bij de zorg rond antistolling zijn diverse zorgverleners betrokken. Kritiek op de begeleiding door de trombosedienst richtte zich voornamelijk op het gebrek aan borging van de transmurale antistollingsketen. Intussen zijn initiatieven ontplooid om deze begeleiding te verbeteren, zoals beschreven in de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling en de landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken Antistolling. Het snel toenemende gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC’s) heeft de antistollingszorg echter drastisch veranderd. Patiënten en zorgverleners worden vaker geconfronteerd met onduidelijkheid over de regie bij de behandeling. Het doel van dit artikel is om kaders te schetsen voor verantwoorde antistollingszorg. Hierbij gaan wij in op onderwerpen als regievoering, organisatie van de follow-up, beschikbaarheid voor vragen en het overstappen van VKA op DOAC.

Auteursinformatie

* Namens het bestuur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten: drs. G. Piersma-Wichers, N.F.M. Groenewegen, dr. R.W.L.M. Niessen, dr. J.J.C.M. Van de Leur en mr. P.A. Kamsteeg.

Contact Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Cardiologie: dr. R.J. Folkeringa, cardioloog. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Huisartspraktijk Buitenhof, Amsterdam: dr. G.J. Geersing, huisarts (richard.folkeringa@znb.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. A.M.W. Alings, prof.dr. M.V. Huisman, dr. M. Brouwer, dr. M.E.W. Hemels, drs. G.H. Snoeijen, prof.dr. B. Van Rossum en drs. I. van der Gun gaven kritisch commentaar op het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Richard J. Folkeringa ICMJE-formulier
Geert-Jan Geersing ICMJE-formulier
Hugo ten Cate* Niet beschikbaar
Verantwoorde antistollingszorg

Ook interessant

Reacties