Zelfmanagement van antistollingsbehandeling – consequenties voor de toekomst?

Opinie
Felix J.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3691
Abstract

Recentelijk werd een meta-analyse verricht bij patiënten die vitamine K-antagonisten (VKA) gebruiken naar de effectiviteit en veiligheid van het zelf meten van de ‘international normalized ratio’ (INR) en naar zelfmanagement van de dosering van de orale antistolling, in vergelijking met de conventionele behandeling.1 De uitkomst van deze studie, onlangs tevens beschreven in het Tijdschrift,2 is dat zelfmanagement leidt tot een afname van trombo-embolische complicaties en mortaliteit, bij een gelijkblijvende frequentie van ernstige bloedingscomplicaties.

Bij deze studieresultaten stelde ik me de volgende 2 vragen: (a) is ook in de Nederlandse situatie zelfmanagement beter en verdient dat de voorkeur boven de reguliere behandeling? En (b) is het nog wel de moeite waard om zelfmanagement van VKA te stimuleren, aangezien naar verwachting binnenkort zogenaamde ‘nieuwe’ antistollingsmiddelen, zoals de directe trombineremmer dabigatran en de factor Xa-remmer rivaroxaban, voor de indicaties atriumfibrilleren en behandeling van veneuze trombo-embolieën geregistreerd en geïntroduceerd zullen worden?

Behandeling

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Trombose en Hemostase, Trombosedienst Leiden en Omstreken, Leiden.

Contact Dr. F.J.M. van der Meer, internist (f.j.m.van_der_meer@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 juni 2011

Zelfmanagement van antistolling leidt tot betere overleving en minder trombo-embolische complicaties

Ook interessant

Reacties