Optimale intensiteit van orale anticoagulantia voor de preventie van nieuwe ischemische complicaties en bloedingen na infra-inguïnale bypasschirurgie

Onderzoek
M.J.D. Tangelder
A. Algra
J.A. Lawson
S. Hennekes
B.C. Eikelboom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1963-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de optimale orale antistollingsintensiteit bij patiënten die deelnamen aan een gerandomiseerd onderzoek met orale anticoagulantia en acetylsalicylzuur na een infra-inguïnale bypassoperatie.

Opzet

Geplande secundaire data-analyse.

Methode

De verdeling van tijd in therapeutisch streefgebied, onderverdeeld in categorieën van 0,5 ‘international normalized ratio’ (INR) werd berekend uitgaande van een lineaire verandering tussen opeenvolgende metingen. INR-specifieke incidenties van ischemische complicaties en bloedingen werden berekend als ratio's van het aantal gebeurtenissen in de verschillende INR-categorieën en de totale hoeveelheid patiënttijd in de desbetreffende categorieën. De relatie tussen INR-categorieën en incidentie van de gebeurtenissen werd berekend in een Poisson-regressiemodel. De antistollingsintensiteit en incidentie van bloedingen werden tevens voor verschillende leeftijdscategorieën berekend.

Resultaten

Bij 1326 patiënten (gemiddelde leeftijd: 69 jaar; 65 mannen) waren gedurende 1698 patiëntjaren 41.928 INR-metingen geregistreerd. Patiënten brachten 50 van de totale tijd door binnen de INR-streefwaarde van 3,0-4,4. De meeste patiënttijd (60) was de INR 2,5-3,9. Voor iedere stijging van de INR met 0,5 daalde de incidentie van ischemische gebeurtenissen (n = 154; INR-data beschikbaar voor 49) met een factor 0,97 (95-BI: 0,87-1,08). De incidentie van bloedingen (n = 123; INR-data beschikbaar voor 65) steeg statistisch significant met een factor 1,27 (95-BI: 1,19-1,34) per 0,5 INR-categorie. De optimale INR-streefwaarde was 3,0-3,9, met een incidentie van 3,8 complicaties (0,9 ischemische en 2,9 bloedingen) per 100 patiëntjaren. Het percentage patiëntjaren binnen de streefwaarde nam iets toe met de leeftijd, terwijl de incidentie van bloedingen ook toenam.

Conclusie

De INR-streefwaarde van 3,0-3,9 was de optimale antistollingsintensiteit en veilig voor de preventie van ischemische gebeurtenissen bij patiënten na infra-inguïnale bypasschirurgie. Hogere leeftijd had geen nadelige invloed op de nauwkeurigheid van instelling van de antistollingsbehandeling, maar wel op de incidentie van bloedingscomplicaties.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

Afd. Vaatchirurgie: dr.M.J.D.Tangelder, arts-epidemioloog (thans: Sanofi-Synthelabo, Maassluis); mw.S.Hennekes, assistent-geneeskundige; prof.dr.B.C.Eikelboom, vaatchirurg.

Ziekenhuis Amstelveen, afd. Chirurgie, Amstelveen.

Dr.J.A.Lawson, vaatchirurg.

Contact Afd. Neurologie: dr.A.Algra, arts-epidemioloog (m.tangelder@12move.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties