Behandeling van fecale incontinentie na lage anterieure resectie

Zelf retrograad spoelen

Klinische praktijk
C.G.M.I. (Cor) Baeten
Bastiaan Govaert
W.G. (Wim) van Gemert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A289
Abstract

Dames en Heren,

Fecale incontinentie komt veel voor en heeft een enorme invloed heeft op het leven van patiënten. Onder fecale incontinentie verstaan we het onvermogen om ontlasting op te houden en uit te scheiden op een geschikt tijdstip en op een geschikte plaats. Het vinden van het geschikte tijdstip en de juiste plaats brengt patiënten in de problemen. Het taboe dat nog altijd rust op defeceren maakt dat men er niet over praat en zeker niet wanneer het niet lukt om op tijd die geschikte plaats te vinden. Het probleem moet al heel groot zijn alvorens men hulp gaat zoeken. Hierdoor is de werkelijke prevalentie moeilijk te meten. In de literatuur varieert deze van 0,5-28%.1,2

Aandrang ontstaat door vulling van het rectum. Onder normale omstandigheden is het mogelijk de drang te weerstaan door middel van het aanspannen van de externe anale sfincter. De compliantie van het rectum maakt…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Algemene Chirurgie, Maastricht.

Prof.dr. C.G.M.I. Baeten, drs. B. Govaert en dr. W.G. van Gemert, chirurgen.

Contact prof.dr. C.G.M.I. Baeten (c.baeten@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties