Anus praeternaturalis?

Opinie
H. Obertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:755-7

Zie ook het artikel op bl. 773.

Geerdes et al. beschrijven elders in dit nummer van het Tijdschrift hun eerste resultaten van de dynamische M. gracilis-plastiek, gebruikt om een nieuwe sfincter te creëren na een abdominoperineale rectumresectie wegens een rectumcarcinoom.1 Een blijvende anus praeternaturalis bleef het grootste deel van deze patiënten bespaard. Eerder werden door deze Maastrichtse groep ongeveer tegelijk met Londense chirurgen uitstekende resultaten na constructie van deze elektrisch gestimuleerde neosfincter beschreven,23 na incontinentie voor feces als gevolg van beschadiging van de anale sfincters.

Niet langer meer wordt de abdominoperineale resectie, die vaak vernoemd wordt naar de Engelse chirurg Miles,4 beschouwd als de standaardbehandeling voor het distale rectumcarcinoom en steeds vaker kunnen de anus en dus de sfincter(s) worden gespaard. Dit is in de eerste plaats het gevolg van veranderde inzichten over de groei van het rectumcarcinoom in distale richting. De oude ‘regel’ dat de…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.Obertop, chirurg.

Ook interessant

Reacties