Dubbele dynamische M. gracilis-plastiek: alternatief voor een colostoma na een volledig verlies van het anorectum

Onderzoek
B.P. Geerdes
E. Heineman
F.A.N. Zoetmulder
E.M.M. Adang
E. Vos
C.G.M.I. Baeten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:773-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van dubbele dynamische M. gracilis-plastiek voor totale anale reconstructie na een volledig verlies van het anorectum.

Opzet

Prospectief pilot-onderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Nederlands Kanker Instituut.

Methode

Bij 14 patiënten met een distaal rectumcarcinoom die een abdominoperineale resectie moesten ondergaan en bij 2 patiënten die hun anorectum verloren na een zwaar perineaal trauma werd een coloperineale ingreep uitgevoerd met het aanleggen van een perineaal stoma en een nieuwe anale sfincter en bekkenbodem met behulp van een dubbele M. gracilis-plastiek. Acht weken later werden twee elektroden en een neurostimulator geïmplanteerd. Alle patiënten kregen tijdelijk een beschermend ileostoma.

Resultaten

Na een follow-up van 2,1 jaar waren 9 patiënten continent (56), terwijl 4 patiënten nog in training waren (25). Bij 3 patiënten mislukte de behandeling (19), bij 2 als gevolg van necrose van de colonstomp. Zij kregen een colostoma. Van de patiënten bij wie de behandeling was voltooid (n = 12), waren 9 continent (75) en was de behandeling bij 3 mislukt (25). Er ontstonden geen lokale recidieven, bij 3 patiënten traden metastasen op afstand op.

Conclusie

Totale reconstructie van het anorectum met behulp van de dubbele dynamische M. gracilis-plastiek lijkt een oncologisch veilige behandeling die functioneel een goed resultaat geeft bij de meeste patiënten. Doordat een colostoma kan worden voorkomen of opgeheven, zou deze techniek de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Algemene Heelkunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

B.P.Geerdes, assistent-geneeskundige; drs.E.M.M.Adang, econoom; dr.E.Heineman en dr.C.G.M.I.Baeten, chirurgen.

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuishet Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam.

Dr.F.A.N.Zoetmulder, chirurg; E.Vos, fysioloog.

Contact dr.C.G.M.I.Baeten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties