Een herzien recept voor een klinisch-wetenschappelijk leeronderzoek

Zelf onderzoek doen*

Klinische praktijk
Bob Siegerink
Olaf M. Dekkers
Frits R. Rosendaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9117
Abstract

In de rubriek Stand van zaken verschijnen regelmatig bijdragen over methoden die gebruikt worden bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. De artikelen in deze serie illustreren op begrijpelijke wijze wat een bepaalde methode behelst, zonder dat hier uitvoerige methodologische kennis voor nodig is. Zowel oude als nieuwe methodologische principes worden zo inzichtelijk gemaakt voor artsen die klinische onderzoeken goed willen interpreteren.

Samenvatting

  • Het leren goed onderzoek te doen vraagt een behoorlijke tijdsinspanning van de jonge onderzoeker, maar dit is soms moeilijk te bewerkstelligen naast de studie of opleiding.
  • In 1989 stond er in het NTvG een ‘recept’ voor een klinisch-wetenschappelijk leeronderzoek. Hierin werden enkele aanbevelingen gedaan om een dergelijk onderzoek ook met beperkte tijd en middelen succesvol te voltooien.
  • In dit artikel houden we deze 3 aanbevelingen tegen het licht en voegen er 2 nieuwe aan toe. De uiteindelijke aanbevelingen zijn: beperk de vraagstelling, voer een oriënterend onderzoek uit, schrijf het artikel voordat de gegevens verzameld zijn, stroomlijn het onderzoeksproces, en leg verantwoording af.
Auteursinformatie

*Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Een recept voor een klinisch-wetenschappelijk leeronderzoek’, dat eerder werd gepubliceerd in het NTvG (1989;133:34-8). Deze herziene versie is tot stand gekomen in het kader van het emeritaat van prof.dr. Jan Vandenbroucke, hoogleraar klinische epidemiologie, LUMC, Leiden, de auteur van het oorspronkelijke artikel.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische epidemiologie, Leiden.

Dr. B. Siegerink, epidemioloog (tevens: Charité Universitätsmedizin, Berlijn, Duitsland); dr. O.M. Dekkers, internist-epidemioloog; prof.dr. F.R. Rosendaal, klinisch epidemioloog.

Contact dr. B. Siegerink (b.siegerink@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Jenneke Hoekstra, BSc, student biomedische wetenschappen, hielp bij de totstandkoming van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Bob Siegerink ICMJE-formulier
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
Frits R. Rosendaal ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties