Klinisch onderzoekers en farmaceutische industrie. Een relatie met voor- en nadelen

Perspectief
J.W. ten Cate
H.R. Büller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1572-6
Abstract

Samenvatting

Medisch specialisten en biomedische wetenschappers participeren steeds meer in onderzoek naar de effectiviteit en de veiligheid van - door de farmaceutische industrie ontwikkelde - nieuwe geneesmiddelen. Participatie kan inhouden een positie als onafhankelijk lid van commissies die toezien op veiligheid en effectiviteit van het onderzoek voor de patiënt of die verantwoordelijk zijn voor publicatie na afloop van het onderzoek. Deze samenwerking met de farmaceutische industrie kent uitgesproken voordelen, waaronder het innemen van een vooraanstaande wetenschappelijke positie bij het ontwikkelen en protocolleren van onderzoek, het bevorderen van werkgelegenheid en promotieonderzoek, en van de kwaliteit van het onderzoek, zeker als dit gevolgd wordt door inspectie door geneesmiddelregistratiecolleges. De samenwerking kent ook nadelige effecten, vooral als persoonlijke financiële belangen bij de onderzoekers tot hoofdmotief verheven worden. Dit geldt ook voor een te dominante plaats van door industrie gesponsord onderzoek, waardoor minder goed of bijna niet te financieren, doch noodzakelijk medisch-wetenschappelijk onderzoek in het geding komt.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde/Vasculaire Geneeskunde, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Prof.dr.J.W.ten Cate en dr.H.R.Büller, internisten.

Contact prof.dr.J.W.ten Cate

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties