Van wie zijn de gegevens?

Klinisch geneesmiddelenonderzoek

Illustratie van iemand die typt op toetsenbord met allerlei iconen
Carly van der Beek
Adam F. Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7708
Abstract

Samenvatting

Gegevens die worden verkregen in een klinische trial zijn formeel feiten en kunnen niemand toebehoren. Maar de resultaten die voortkomen uit die feiten kunnen wel een eigenaar hebben en vertegenwoordigen in het geval van geneesmiddelen een aanzienlijke commerciële waarde. Klinisch onderzoek is vaak een samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven, wat kan leiden tot een dilemma. De wetenschapper wil de resultaten meestal snel publiceren, terwijl het bedrijf dat juist niet wil – bijvoorbeeld voor het verkrijgen van octrooien. In Nederland is geprobeerd om dat op te lossen met een standaard contractuele overeenkomst die de wederzijdse rechten en verplichtingen vastlegt. De praktijk komt echter niet altijd overeen met de theorie en er bestaan allerlei potentiële valkuilen, die we in dit artikel beschrijven aan de hand van een casus.

Auteursinformatie

Vondst advocaten, Amsterdam: mr. C. van der Beek, advocaat. LUMC, afd. Klinische farmacologie, Leiden: prof.dr. A.F. Cohen, emeritus hoogleraar.

Contact A.F. Cohen (a.f.cohen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Carly van der Beek ICMJE-formulier
Adam F. Cohen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties