Klinisch onderzoekers en farmaceutische industrie. Het onderzoekscontract is geen bijzaak

Klinische praktijk
A.F. Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1345-9
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1349.

Dames en Heren,

Een goed researchproject waarbij meerdere partijen betrokken zijn, ontstaat door het combineren van een goed idee met de expertise van verschillende groepen mensen. Zo'n project hoort gedreven te worden door enthousiasme en wetenschappelijke nieuwsgierigheid en ontstaat meestal in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. Moeten de wetenschappers zich nu ook nog bezighouden met een juridisch document dat veelal in onbegrijpelijke termen is gesteld? Op basis van wat ik u nu zal demonstreren, mag u zelf het antwoord geven.

Bij een klinische les horen instructieve patiëntencasussen. In deze les zijn de patiënten uw collegae. Alle casussen geven waargebeurde feiten weer en berusten op mijn persoonlijke ervaring, dan wel op ervaringen van collega's. Het beloop is echter verzonnen. De afloop was meestal minder dramatisch dan ik u beschrijf, maar dat was een kwestie van geluk hebben.

Onderzoeker A, een internist in…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Centre for Human Drug Research, afd. Klinische Farmacologie, Zernikedreef 10, 2333 CL Leiden.

Contact Prof.dr.A.F.Cohen, klinisch farmacoloog (ac@chdr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties