Wordt de zogenaamde Friedrich-periode nog in acht genomen bij het per primam sluiten van de wond?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:873-4

VRAAG 4. Bij verwondingen wordt in verband met het per primam sluiten van de wond de zogenoemde Friedrich-periode van 6 uur in acht genomen. Hierbij wordt gesteld dat na 6 uur de wond als geïnfecteerd moet worden beschouwd en niet meer gesloten mag worden. Gezien de praktische consequenties bij langere tijdsduur voordat medische hulp bereikt kan worden, zijn er de volgende vragen:

Is deze stelling ooit nog wel eens onderzocht en bevestigd door onderzoek, en zo ja, hoe is deze periode te beïnvloeden?

Heeft het zin goede lokale desinfectie te laten uitvoeren, en zo ja welke middelen hebben dan de voorkeur en met welke verruiming van de tijd mag men dan rekening houden?

Is provisorische wondsluiting door bijvoorbeeld tapen zinvol? Geldt dat ook bij een diepe wond?

Is winst te behalen door antibiotische therapie, eventueel per injectie, te starten?

Mag men bij advisering uitgaan van verschillende risico's bij verschillende omgeving…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties