Ernstige handinfectie bij een patiënt met diabetes door een tamme-rattenbeet

Rat
Bart C.J.M. de Vries
Bente P. van den Boom
Joris A. van Dongen
E.P.A. (Brigitte) van der Heijden
Ralph J.P.M. Franken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7682
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Dierenbeten komen veelvuldig voor en kunnen ernstige handinfecties veroorzaken. Risicofactoren zijn niet alleen de mondflora van het betreffende dier en de anatomie van het gebit, maar ook de comorbiditeit van de gebeten patiënt.

Casus

Wij beschrijven een patiënte met een fulminant infectieus beeld van de hand na een beet door haar tamme rat, veroorzaakt door de bacterie Rodentibacter ratti. Ondanks uitgebreide antibiotische en chirurgische behandeling ontwikkelde zich een progressieve necrotische wond, met als gevolg een afunctionele wijsvinger. Uiteindelijk bleek een straalamputatie de enige definitieve oplossing om een adequate handfunctie te behouden.

Conclusie

Infecties na dierenbeten zijn complex en kunnen worden veroorzaakt door een variëteit aan bijzondere verwekkers. Het klinisch beeld is afhankelijk van de pathogeniteit van de ziekteverwekker, maar ook van de comorbiditeit van de patiënt. Als antibiotica conform de NHG-richtlijn geen klinische verbetering binnen 48 uur laat zien, wordt een verwijzing naar de chirurg of plastisch chirurg geadviseerd.

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Plastische Chirurgie, ’s-Hertogenbosch: drs. B.C.J.M. de Vries, anios; dr. E.P.A van der Heijden en drs. R.J.P.M. Franken, plastisch, reconstructief en handchirurgen. Ziekenhuis Rivierenland, afd. Dermatologie, Tiel/Culemborg: dr. B.P. van den Boom, anios. UMC Utrecht, afd. Plastische Chirurgie, Utrecht: dr. J.A. van Dongen, aios plastische chirurgie.

Contact B.C.J.M. de Vries (bart_de_vries@outlook.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Stefan. T.G. Bruijnen (radioloog) en drs. An-Emmie Nieman (medisch microbioloog) gaven waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Bart C.J.M. de Vries ICMJE-formulier
Bente P. van den Boom ICMJE-formulier
Joris A. van Dongen ICMJE-formulier
E.P.A. (Brigitte) van der Heijden ICMJE-formulier
Ralph J.P.M. Franken ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties