Wittestofafwijkingen na een zelfmoordpoging

Klinische praktijk
Linda Rolf
Tineke Sikkema
Judith Krudde
Barbera van Harten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6526
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

‘Delayed post-hypoxic leukoencephalopathy’ (DPHL) is een demyeliniserende aandoening die gekenmerkt wordt door neuropsychiatrische symptomen die enkele dagen tot weken na cerebrale hypoxie ontstaan.

Casus

Een 50-jarige patiënte ontwikkelde enkele weken na een tentamen suicidii met koolstofmonoxide (CO) een snel progressieve cognitieve achteruitgang met apathie, mutisme en regressief gedrag. Uiteindelijk verkeerde ze in een staat van akinetisch-mutisme. Een MRI-scan van de hersenen toonde diffuse wittestofafwijkingen. Deze MRI-bevindingen in combinatie met de CO-intoxicatie en het klinische beeld maakten de diagnose DPHL aannemelijk.

Conclusie

Deze casus benadrukt dat een neurologische verklaring overwogen moet worden bij snel progressieve neuropsychiatrische symptomen en dat het na een vermoedelijke auto-intoxicatie van belang is rekening te houden met mogelijke hypoxie en de na-effecten hiervan. Het herkennen van DPHL is van belang, opdat invasief onderzoek en onnodige behandelingen voorkomen kunnen worden. Aangezien het natuurlijk beloop vaak gunstig is, moeten maatregelen getroffen worden met het oog op ondersteuning en revalidatie.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Neurologie, Leeuwarden.

L.M. Rolf, coassistent neurologie; drs. T. Sikkema, anios neurologie; drs. J. Krudde en dr. B. van Harten, neurologen.

Contact L.M. Rolf (linda.rolf@maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Linda Rolf ICMJE-formulier
Tineke Sikkema ICMJE-formulier
Judith Krudde ICMJE-formulier
Barbera van Harten ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties