Koolmonoxidevergiftiging na roken van een waterpijp
Open

Casuïstiek
16-07-2013
Bas W.J. Bens, Jan C. ter Maaten en Jack J.M. Ligtenberg

Achtergrond

Het roken van een waterpijp wordt steeds populairder, maar is niet zo onschuldig als het lijkt.

Casus

Na het roken van een waterpijp meldden 3 vrouwelijke patiënten zich op de SEH. De 1e patiënte had een syncope doorgemaakt en had daarna nog last van duizeligheid en hoofdpijn. De 2e patiënte had alleen hoofdpijn en de 3e had geen klachten. Lichamelijk onderzoek en standaardcontroles van de vitale functies van alle 3 leverden geen bijzonderheden op. De bloedgasanalyses lieten echter een koolmonoxide(CO)-vergiftiging zien: de patiënten hadden een HbCO-waarde van respectievelijk 22, 19,5 en 5,7% HbCO. We behandelden alle 3 met toediening van hoge concentraties O2, maar de eerste 2 patiënten hielden nog weken lang klachten. De CO-intoxicatie werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de houtskool in de waterpijp onvolledig was verbrand, waardoor CO was vrijgekomen.

Conclusie

Het regelmatig of zelfs eenmalig roken van een waterpijp met tabak of een gearomatiseerde substantie kan een CO-intoxicatie geven. Na een acute CO-intoxicatie kunnen patiënten nog wekenlang klachten houden.