Wiegedood in Nederland in de periode 1980-1993
Open

Stand van zaken
28-10-1994
G.A. de Jonge en J. Hoogenboezem
Aanvaard op 07-07-1994.
Gepubliceerd op 28-10-1994.
In print verschenen in week 43 1994.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2133-7