Wetenschappelijk verantwoord?

Richard Zegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1395

Het mooie van lezen is dat de lezer zelf een voorstelling kan maken van wat hij of zij tot zich neemt. Dit geldt bij uitstek voor de roman, maar is toepasbaar op vrijwel alles wat via het geschreven woord tot ons komt. Het is toch op zijn minst wonderlijk te noemen dat dit besef vaak stukken minder aanwezig lijkt wanneer we wetenschappelijke literatuur doornemen. Dit is deels te verklaren doordat anderen zich reeds hebben gebogen over mogelijke twijfels die kunnen rijzen bij hetgeen dat wordt gesteld in een artikel, en daar een bevredigende aanpassing van eisen voordat acceptatie en publicatie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties