Artsen in de cinematografie

Plichtsgetrouw, sinister en hooghartig

Perspectief
Martin Brandwagt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3969
Abstract

Samenvatting

Op documentaires en enkele speelfilms na is de filmgeschiedenis geen domein waar men een realistisch beeld van de geneeskunde zal vinden. De grote meerderheid van artsen in de cinematografie is krankzinnig, megalomaan en niet zelden uiterst gevaarlijk. Evengoed levert dat bezienswaardige films op.

Auteursinformatie

Mug Magazine, Amsterdam.

Contact M. Brandwagt, redacteur (feuer@xs4all.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de auteur ontving voor dit artikel een financiële vergoeding van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Aanvaard op 24 augustus 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties