Wetenschappelijk onderzoek met kinderen: maak de regels niet te ruim

Opinie
Anna E. Westra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2275
Abstract

Kinderen zijn ‘de dupe van beschermende regels’ en ‘Nederland kan niet achterblijven’, waarschuwden onderzoekers een paar jaar geleden.1,2 ‘Op zoek naar een nieuwe balans’ schreef de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in diezelfde tijd.3 Zowel de onderzoekers als de toetsingscommissie doelden op hun ervaring dat het door de strenge Nederlandse wetgeving op dit moment lastig is om ‘niet-therapeutisch’ onderzoek met kinderen te doen.

De onderzoekers beschreven hoe de CCMO hun ingediende studies had afgewezen; studies die bedoeld waren om de dosering en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor kinderen met HIV en hersentumoren te testen. Zij vonden het tegenover hun patiënten niet te verdedigen dat zulk belangrijk onderzoek in Nederland niet kan plaatsvinden. De CCMO zelf gaf ook aan moeite te hebben met deze situatie, maar zag binnen de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) geen mogelijkheid om deze studies goed te keuren.

In de WMO staat namelijk dat…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Drs. A.E. Westra, arts en filosoof.

Contact drs. A.E. Westra (a.e.westra@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 juli 2010

Wetenschappelijk onderzoek met kinderen

Ook interessant

Reacties