Regels maken niet-farmacologisch onderzoek bij kinderen moeilijk

Opinie
Marjolein J.C. Schot
Berna D.L. Broekhuizen
Jochen W.L. Cals
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9354
Abstract

Een kind is geen kleine volwassene, maar veel wetenschappelijk bewijs voor de dagelijkse medische praktijk is gebaseerd op onderzoek met volwassenen, dat vervolgens wordt toegepast op kinderen. Een recent artikel in dit tijdschrift beschreef het belang van meer geneesmiddelenonderzoek specifiek bij ernstig zieke kinderen,1 en ook de commissie-Doek benadrukte in 2009 de noodzaak van meer interventieonderzoek bij kinderen.2

Wij vinden het vooral belangrijk dat er meer onderzoek komt naar niet-farmacologische interventies die al worden toegepast bij volwassenen terwijl er nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is voor de toepassing bij kinderen. Dit type onderzoek brengt voor de deelnemende kinderen verwaarloosbare risico’s en een minimale belasting met zich mee, maar voor de uitvoering ervan gelden dezelfde regels als bij experimenteel geneesmiddelenonderzoek. Aan de hand van voorbeelden illustreren we in dit artikel waarom de wet- en regelgeving het onderzoek naar niet-farmacologische interventies momenteel bemoeilijkt, en dragen we oplossingen aan. Daarbij pleiten we…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

M.J.C. Schot, MSc, huisarts en onderzoeker in opleiding; dr. B.D.L. Broekhuizen, huisarts en onderzoeker.

Universiteit Maastricht, CAPHRI School for Public Health and Primary Care, afd. Huisartsgeneeskunde, Maastricht.

Dr. J.W.L. Cals, huisarts en onderzoeker.

Contact M.J.C. Schot, MSc (m.j.c.schot-2@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolein J.C. Schot ICMJE-formulier
Berna D.L. Broekhuizen ICMJE-formulier
Jochen W.L. Cals ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties