E-research: problemen rond anonimiteit en toestemming

Perspectief
Marla Woolderink
Antoinette D.I. van Asselt
Constant P. van Schayck
Frans C.B. van Wijmen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6828
Abstract

Samenvatting

De Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) eist dat deelnemers aan medisch-wetenschappelijk onderzoek schriftelijk toestemming geven. Deze eis maakt online onderzoek – e-research – onnodig moeilijk en soms onmogelijk. Veel e-research heeft betrekking op online interventies – e-health – die met name gericht zijn op gevoelige onderwerpen zoals seksueel disfunctioneren, verslaving en kindermishandeling, waarbij anonimiteit een belangrijke voorwaarde is. In WMO-procedures wordt het woord ‘schriftelijk’ echter strikt geïnterpreteerd als ‘op papier’ en het is deelnemers niet toegestaan om via bijvoorbeeld e-mail toestemming te geven. Een tweede eis, die vooral het onderzoek onder minderjarigen van 12-18 jaar bemoeilijkt, is dat ook de beide ouders of de voogd schriftelijk toestemming moeten geven. Dit ondermijnt de anonimiteit zozeer dat er bijna geen proefpersonen overblijven. De deelnemers aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek moeten altijd identificeerbaar zijn voor de onderzoeker, maar voor het overige moet deze binnen de regelgeving hun anonimiteit kunnen garanderen. Er is reden om de wettelijke regels aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Auteursinformatie

Maastrichts Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Onderzoeksinstituut Caphri, capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde:

M. Woolderink, Mphil en prof.dr. C.P. van Schayck, epidemiologen.

Afd. Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment:

A.D.I. van Asselt, PhD, gezondheidseconoom, epidemioloog.

Universiteit Maastricht, Capaciteitsgroep Gezondheidsrecht, Maastricht.

Prof.mr. F.C.B. van Wijmen, gezondheidsjurist.

Contact M. Woolderink, Mphil (M.woolderink@maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 oktober 2013.

Auteur Belangenverstrengeling
Marla Woolderink ICMJE-formulier
Antoinette D.I. van Asselt ICMJE-formulier
Constant P. van Schayck ICMJE-formulier
Frans C.B. van Wijmen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties