Aanpassing Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen

Ruimere mogelijkheden voor onderzoek met ouderen

Perspectief
Maaike A.A. Pijnenborg
Marjolein A. van der Marck
Marcel G.M. Olde Rikkert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9118
Abstract

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc, vormen de gastredactie.

Samenvatting

Het aantal ouderen groeit in onze samenleving. Toch doen weinig ouderen mee aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bovendien liggen er wijzigingsvoorstellen klaar voor de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) inzake de deelname van kwetsbare proefpersonen zoals ouderen. Daarom wordt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een leidraad ontwikkeld. Het doel is om de kwaliteit van onderzoek met oudere personen te vergroten. Daarnaast zal de leidraad een hulpmiddel zijn voor onderzoekers om inclusie van ouderen aan hun medisch-wetenschappelijke onderzoek te ondersteunen. De leidraad gaat in op 6 aandachtspunten voor het opzetten van een onderzoeksproject: werving, informed consent, uitval tijdens de studie, verzet tegen deelname, proportionaliteit tussen de belasting voor de deelnemers en het belang voor de onderzoeker, en de maatschappelijke relevantie.

Auteursinformatie

Radboudumc, afdeling Geriatrie, Nijmegen.

Contact M. Pijnenborg, MSc (Maaike.Pijnenborg@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Eerdere versies van dit artikel werden kritisch beoordeeld door dhr. van Lindert, ervaringsdeskundige in wetenschappelijk onderzoek met ouderen.

Auteur Belangenverstrengeling
Maaike A.A. Pijnenborg ICMJE-formulier
Marjolein A. van der Marck ICMJE-formulier
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties