Europese regelgeving voor klinisch geneesmiddelenonderzoek bij minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Opinie
H.K.A. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:942-5
Abstract

Een groot gedeelte van het medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in het laboratorium. Echter, alvorens een nieuwe bevinding kan worden toegepast, is het onvermijdelijk dat deze eerst bij mensen wordt getest. Wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen (gezonde mensen of patiënten) is dan ook belangrijk en noodzakelijk. Wij profiteren nu van de kennis die het onderzoek met mensen gedurende de afgelopen decenniën heeft opgeleverd. Het onderzoek bij mensen dat vandaag de dag gebeurt, is van grote betekenis voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst. Veel onderzoek betreft de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Onderzoek met proefpersonen moet vooraf medisch-ethisch worden beoordeeld. De onderzoeker kan daarvoor terecht bij medisch-ethische toetsingscommissies. Het onderzoek dient verantwoord en met grote zorgvuldigheid te gebeuren. De proefpersoon moet daarbij in alle opzichten worden beschermd.

Het is nog niet zolang geleden dat de meeste artsen meenden dat de beroepsethiek garant stond voor de bescherming van proefpersonen en dat…

Auteursinformatie

Contact Prof.dr.H.K.A.Visser, emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde (h.k.a.visser@rotan.nl)

Ook interessant

Reacties