Europese richtlijn voor de kwaliteit van niet-commerciële klinische trials: elegante implementatie voor Nederland via de gewijzigde Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen

Opinie
A.F. Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1493-5
Abstract

Klinische research waarbij interventies worden geëvalueerd, kan risico voor de deelnemende proefpersonen opleveren. Maar ook kunnen de resultaten van het onderzoek grote gevolgen hebben voor de medische praktijk. Daarom zal niemand bezwaar hebben tegen regelingen die er zorg voor dragen dat de belangen en de veiligheid van de deelnemers aan het onderzoek maximaal worden behartigd én dat de gegevens die uit het onderzoek voortkomen betrouwbaar zijn. Het kwaliteitssysteem dat dit garandeert, staat over het algemeen bekend als ‘goede klinische praktijk’ (‘good clinical practice’ (GCP)). Dit systeem heeft overigens geen enkele relatie met correct klinisch handelen, uitsluitend met onderzoek. Een nieuwe richtlijn van de Europese Unie (EU) heeft nu onrust teweeggebracht: de strenge eisen die aan farmaceutische klinische research worden gesteld, gaan nu ook gelden voor niet-commerciële klinische research (per 1 mei 2004).1 Sommigen zien daarin het einde van deze niet-commerciële trials.2 Die vrees is voor Nederland ongegrond.

Al…

Auteursinformatie

Centre for Human Drug Research, Zernikedreef 10, 2333 CL Leiden.

Contact Prof.dr.A.F.Cohen, klinisch farmacoloog (ac@chdr.nl)

Ook interessant

Reacties