afweging voor- en nadelen bij ruimere wettelijke grenzen

Wetenschappelijk onderzoek met kinderen

Opinie
Henk K.A. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2395
Abstract

Kinderen moeten kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek en – net als volwassenen – profiteren van de vooruitgang in de geneeskunde. Bijzondere bescherming hierbij is noodzakelijk, vooral wanneer het onderzoek henzelf niet ten goede kan komen, iets wat in het algemeen spraakgebruik ‘niet-therapeutisch onderzoek’ heet. Maar hoe staat het met die bescherming?

De WMO: nee, tenzij

Niet-therapeutisch onderzoek bij wilsonbekwamen (waaronder kinderen) werd onder voorwaarden toegelaten in het wetsvoorstel ‘Regelen inzake medische experimenten’, dat in april 1992 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. De Tweede Kamer bleek in meerderheid afwijzend te staan tegenover zulk onderzoek.

De commissie-Meijers kwam in 1995 tot het advies dat: ‘… niet-therapeutisch onderzoek met wilsonbekwamen onontbeerlijk is voor de vooruitgang en de bevordering van de kwaliteit van de gezondheidszorg voor kinderen, voor mensen met een verstandelijke handicap en voor demente bejaarden.’ Met name dit rapport heeft de Tweede Kamerleden overtuigd van het belang van niet-therapeutisch onderzoek bij…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof.dr. H.K.A. Visser, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde.

Contact prof.dr. H.K.A. Visser (h.k.a.visser@hetnet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: de auteur was lid van de commissie-Doek, maar schreef dit commentaar op persoonlijke titel, niet namens de commissie. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 juli 2010

Wetenschappelijk onderzoek met kinderen: maak de regels niet te ruim
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties